psychodysleptyczne środki
 
Encyklopedia PWN
psychodysleptyczne środki, środki psychozomimetyczne, środki psychedeliczne, środki psychomimetyczne, środki halucynogenne,
środki wywołujące psychozy i halucynacje;
nie są zaliczane do leków; podstawowym przedstawicielem tej grupy jest lizergid (LSD) wywołujący już w bardzo małych dawkach objawy psychotyczne zbliżone do schizofrenii, uznawane przez pewien czas za „modelową psychozę”; do środków psychozomimetycznych są także zaliczane psilocybina, psilocyna, meskalina, pochodne amfetaminy, takie jak np.: dimetoksyamfetamina (DMA), dimetoksymetamfetamina (DOM), metylenodioksyamfetamina (MDA), metylenodioksymetamfetamina (ecstasy, MDMA) — o właściwościach zarówno psychostymulujących, jak i psychodysleptycznych; do grupy tej należą również kanabinoidy (haszysz, konopie indyjskie), bufotenina i fencyklidyna; wiele leków z różnych grup farmakologicznych podanych w dużych dawkach może wywołać objawy psychozy toksycznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia