samopomocowe grupy
 
Encyklopedia PWN
samopomocowe grupy,
med. organizacje społ. skupiające osoby zainteresowane problemami udzielania pomocy lub wsparcia chorym z określonego typu trudnościami zdrowotnymi (np. z chorobami serca, cukrzycą, rakiem piersi, autyzmem dziecięcym, chorobą Alzheimera, upośledzeniem umysłowym, schizofrenią);
zazwyczaj są to problemy zdrowotne niedostatecznie lub źle rozwiązywane przez oficjalny system opieki zdrowotnej. Naturalnym miejscem powstawania grup samopomocowych są małe środowiska lokalne, powstają zwykle spontanicznie, z inicjatywy obywateli, jako tzw. organizacje pozarządowe, grupują samych chorych, czasem ich rodziny, przyjaciół lub osoby angażujące się ze względów altruistycznych, np. etycznych, ideowych, duchowych; przybierają różną formę instytucjonalną (ruch, stowarzyszenie, związek, klub, fundacja itp.). Do podstawowych zadań grup samopomocowych należy tworzenie warunków ułatwiających dostęp do leczenia, poprawę stanu zdrowia chorych oraz ich sytuacji życiowej — to zadanie jest szczególnie istotne w wypadku chorób przewlekłych czy w niesprawności chorego. Cele samopomocowe są osiągane przez: działalność informacyjno-edukacyjną, programy zapobiegania danej chorobie, promowanie jej właściwego leczenia, tworzenie wzorcowych placówek leczn., lobbing na rzecz chorych w instytucjach rządowych i samorządowych oraz w ośr. opiniotwórczych i stanowiących prawo.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia