samoistnych

Encyklopedia PWN

zjawisko przepływu prądu elektrycznego w dielektrykach pod wpływem pola wyładowanie elektryczne.
podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi powyżej granic normy stosownej dla wieku;
med. stan patologiczny polegający na pojawieniu się powietrza w jamach ciała, tkance podskórnej i śródnarządowej;
med. występowanie samoistnych krwawień do skóry, tkanki podskórnej, błon śluzowych wskutek obniżenia liczby lub czynności płytek krwi, a także upośledzenia szczelności naczyń włosowatych;
rezerford
[ang.],
rutherford, Rd,
jednostka aktywności ciała promieniotwórczego;
smarne środki, pot. smary,
materiały służące do smarowania powierzchni trących, zaliczane do materiałów konstrukcyjnych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia