s strukturalnej

Encyklopedia PWN

psychol. kierunek współcz. psychoterapii będący jedną z wersji terapii systemowej;
dźwięk strukturalny, dźwięk materiałowy,
fala sprężysta rozchodząca się w ciele stałym, najczęściej stanowiącym element konstrukcji;
mat. termin występujący w różnorodnych znaczeniach w wielu dziedzinach matematyki, m.in. w równaniach różniczkowych, układach dynamicznych, procesach stochastycznych, teorii gier.
historiografia
[gr. historía ‘badanie’, ‘informacja’, ‘opowiadanie’, gráphō ‘piszę’],
pisarstwo historyczne, nagromadzone teksty dotyczące przeszłości, nauka historyczna.
Lévi-Strauss
[lewị stro:s]
Claude Wymowa, ur. 28 XI 1908, Bruksela, zm. 1 XI 2009, Paryż,
francuski antropolog i filozof, twórca antropologii strukturalnej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia