rzeczowe

Encyklopedia PWN

ekon. fundusze stanowiące podstawę finansowania działalności przedsiębiorstwa. Reprezentują prawa do jego zasobów majątkowych z tytułu powierzonych mu środków pieniężnych lub wkładów rzeczowych (aportów).
zbiór norm prawnych (przepisów prawnych) regulujących wyodrębnioną dziedzinę życia społecznego;
ekon. system gospodarczy;
Grzybowski Stefan Mieczysław, ur. 16 XI 1902, Zator, zm. 25 XI 2003, Rabka Zdrój,
brat Konstantego, prawnik; specjalista w dziedzinie prawa cywilnego i prawa pracy;
Hartwig Otto, ur. 16 X 1830, zm. 22 XII 1903,
niem. historyk i bibliotekarz;
hipoteka
[gr., ‘zastaw’],
zabezpieczenie zapłaty długu polegające na ustanowieniu na rzecz wierzyciela ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia