rzeczowe

Encyklopedia PWN

ekon. czynniki niezbędne do wyprodukowania dóbr zaspokajających ludzkie potrzeby.
Defoe
[dıfə̣u]
Daniel Wymowa, właściwieD. Foe, ur. 1660, Londyn, zm. 24 IV 1731, tamże,
angielski powieściopisarz i pamflecista.
ściśle związane z religią egipską wierzenie, że przez użycie symbol. środków wyrazu, tzn. słów i gestów, człowiek może spowodować konkretnie ukierunkowane działanie bezosobowych potężnych i tajemniczych sił (mocy magicznych), którego skutki sięgną określonych ludzi (żywych lub umarłych) bądź istoty nadprzyrodzone: bóstwa i demony.
ekspertyza
[fr. < łac.],
badanie przez rzeczoznawców dowodów rzeczowych lub faktów w celu wydania orzeczenia;
filologia
[gr. philéō ‘lubię’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział nauk humanist. obejmujący badanie języka i jego wytworów, w tym także literatury danego narodu lub kręgu kulturowego.
koncepcja dydaktyczna zakładająca, że gł. celem nauczania nie jest dostarczanie wiedzy, lecz kształcenie umysłu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia