formalizm dydaktyczny
 
Encyklopedia PWN
formalizm dydaktyczny,
koncepcja dydaktyczna zakładająca, że gł. celem nauczania nie jest dostarczanie wiedzy, lecz kształcenie umysłu;
teoria ta podporządkowuje treść nauczania jej funkcji kształcącej, co wyraża się m.in. w preferowaniu takich przedmiotów nauczania (uznanych za szczególnie wartościowe z tego punktu widzenia), jak matematyka i języki klas.; początków idei kształcenia formalnego można doszukiwać się już w starożytności, jej rozwój nastąpił na przeł. XVIII i XIX w. pod wpływem neohumanizmu; w przeciwieństwie do encyklopedyzmu dydaktycznego, formalizm dydaktyczny jednostronnie akcentuje rozwój intelektu, zaniedbując rzeczową stronę wykształcenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia