encyklopedyzm dydaktyczny
 
Encyklopedia PWN
encyklopedyzm dydaktyczny, materializm dydaktyczny,
pedag. koncepcja doboru treści kształcenia ogólnego zakładająca, że głównym zadaniem nauczania jest przekazywanie uczniom jak największego zasobu informacji z różnych dziedzin wiedzy;
encyklopedyzm dydaktyczny, prowadzi zwykle do przeładowania programów nauczania informacjami, co nie sprzyja ani ich trwałemu opanowaniu, ani rozwojowi umiejętności poznawczych ucznia, często natomiast sprowadza proces uczenia się do powierzchownego, pamięciowego przyswajania przekazywanych treści; przeciwieństwem encyklopedyzmu dydaktycznego jest formalizm dydaktyczny.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia