ruchy wzrostowe

Encyklopedia PWN

geotropizm
[gr. gḗ ‘ziemia’, trópos ‘zwrot’, ‘obrót’],
grawitropizm,
bot., zool. reakcja organów lub całych organizmów na siłę ciążenia;
hydrotropizm
[gr.],
higrotropizm,
fizjol. ruch wzrostowy organów roślinnych wywołany gradientem stężenia wody (lub pary wodnej), jeden z tropizmów;
karoteny
[łac. carota ‘marchew’],
węglowodory nienasycone o wzorze sumarycznym C40H56, żółtoczerwone barwniki roślinne z grupy karotenoidów;
paleozoik
[gr. palaiós ‘stary’, ‘dawny’, zóon ‘zwierzę’],
era paleozoiczna,
era (jednostka geochronologiczna) w geologicznej historii Ziemi, najstarsza w eonie fanerozoicznym (fanerozoik), trwająca od ok. 540 mln do ok. 250 mln lat temu; także eratem (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący skały powstałe w tej erze.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia