rozwojowa

Encyklopedia PWN

inwestycje
[łac.],
ekon. nakłady dokonywane w celu stworzenia lub zwiększenia środków trwałych, które przyczyniają się do wytworzenia dla przyszłego spożycia strumienia dóbr i usług.
mikrocefalia
[gr.],
małogłowie,
med. zaburzenie rozwojowe;
naukozn. sfera aktywności państwa oraz działających w jego imieniu organizacji i instytucji, której celem jest stymulowanie i pobudzanie rozwoju nauki, powiązanie badań nauk. i prac rozwojowych z określonymi sferami życia społ. oraz wykorzystanie postępu nauk.-techn. w tych dziedzinach.
biogenetyczne prawo, prawo rekapitulacji,
prawo, wg którego w rozwoju osobniczym organizmów powtarzane są gł. etapy ich historii rodowej („ontogeneza powtarza filogenezę”).
med. rzadka wada rozwojowa, pojedyncza gałka oczna znajduje się w centralnie usytuowanym oczodole;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia