rozwojowa

Encyklopedia PWN

acefalia
[gr.],
nieprawidłowość rozwojowa, polegająca na niewykształceniu głowy płodu; występuje u kóz i owiec, rzadko u ludzi.
akceleracja
[łac. acceleratio ‘przyśpieszenie’],
psychol. w psychologii termin używany jako określenie:
amastia
[gr.],
med. wada rozwojowa;
anomalia rozwojowa występująca podczas gastrulacji, prajelito ulega w różnym stopniu wynicowaniu na zewnątrz (egzogastrulacja).
amielia
[gr.],
med. wada rozwojowa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia