rozwojowa

Encyklopedia PWN

biol. informacja zawarta w genach i strukturach cytoplazmatycznych, umożliwiająca przebieg rozwoju zarodka zgodnie z właściwościami charakterystycznymi dla danego gat. zwierząt;
ścisłe uwarunkowanie rozwoju embrionalnego od czynników genetycznych i struktury jaja (zygoty);
zdolność rozwoju danej komórki w określone tkanki i narządy wiążąca się ze stopniem zróżnicowania tej komórki (różnicowanie komórek);
dział psychologii zajmujący się procesami, prawidłowościami i kierunkami rozwoju psychiki ludzkiej, zwłaszcza poznawczego, emocjonalnego i moralnego.
naukozn. prace badawcze zmierzające do rozwinięcia uzyskanych już wyników badań stosowanych przez ich uszczegóławianie w celu bezpośredniego zastosowania w praktyce, do doskonalenia technologii lub konstrukcji wyrobów, świadczenia usług itp.
med. zaburzenia genetycznie programowanego rozwoju organizmu prowadzące do powstania wad budowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia