rozwojowa

Encyklopedia PWN

naukozn. działalność wyspecjalizowanych pracowników, instytucji i organizacji naukowych, prowadzona metodycznie, zgodnie z procedurami dochodzenia do twierdzeń, odkryć i wynalazków, ich weryfikacji i kontroli, przyjętymi w danej dyscyplinie i danej epoce historycznej (metodologia nauk); podstawowy składnik nauki w aspekcie dynamicznym, czynnościowym.
Baer
[be:r]
Karl Ernst von, ur. 28 II 1792, Piep (Estonia), zm. 28 XI 1876, Dorpat,
biolog ros., pochodzenia niemieckiego;
Bogdanowicz Jan, ur. 17 XII 1894, Warszawa, zm. 27 VII 1967, tamże,
lekarz pediatra;
Braun Werner von Wymowa, ur. 23 III 1912, Wyrzysk (niem. Wirsitz), zm. 16 VI 1977, Alexandria k. Waszyngtonu,
niemiecki inżynier mechanik, pionier techniki rakietowej i kosmicznej.
business plan
[bı̣znəs p.; ang.],
ekon. dokument zawierający skonkretyzowany program realizacji projektów gospodarczych i ich wpływu na wartość rynkową przedsiębiorstwa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia