rozwojowa

Encyklopedia PWN

ciąży przerywanie, pot. aborcja, sztuczne poronienie,
med.:
Claparède
[klaparẹd]
Édouard Wymowa, ur. 23 III 1873, Genewa, zm. 29 IX 1940, tamże,
szwajcarski psycholog i pedagog;
anat. chrzęstny, chrzęstno-kostny lub kostny szkielet wewn. głowy kręgowców;
interdyscyplinarna nauka o zasadach i metodach prowadzenia doświadczeń z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej;
dyrektoriat, fr. directoire,
faza rozwojowa klasycystycznej sztuki francuskiej związana historycznie z okresem dyrektoriatu (1795–99).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia