rozwojowa

Encyklopedia PWN

Wallon
[walą̣]
Henri, ur. 16 VI 1879, Paryż, zm. 2 XII 1962, tamże,
fr. psycholog, pedagog, działacz społeczny i oświat.;
naukozn. prace badawcze zmierzające do wdrożenia do praktyki produkcyjnej rezultatów badań stosowanych i rozwojowych za pomocą produkcji prototypów, serii doświadczlnych, przeprowadzania prób technol., dostosowanych do warunków lokalnych.
wersologia
[łac.-gr.],
nauka o wierszu, jego teorii i historii.
wersyfikacja
[łac.]:
Wesołowski Stefan Jacenty, ur. 16 VIII 1908, Kamienica Mała (pow. płoński), zm. 26 XII 2009, Warszawa,
lekarz urolog;
weterynaria
[łac.],
nauka o chorobach zwierząt, ochronie ich zdrowia, higienie żywności pochodzenia zwierzęcego oraz zespół umiejętności praktycznych związanych z zapobieganiem chorobom i zwalczaniem ich, leczeniem chorych zwierząt i ochroną ludzi przed chorobami odzwierzęcymi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia