rozwojowa

Encyklopedia PWN

naukozn. prace badawcze zmierzające do wdrożenia do praktyki produkcyjnej rezultatów badań stosowanych i rozwojowych za pomocą produkcji prototypów, serii doświadczlnych, przeprowadzania prób technol., dostosowanych do warunków lokalnych.
wersologia
[łac.-gr.],
nauka o wierszu, jego teorii i historii.
wersyfikacja
[łac.]:
Wesołowski Stefan Jacenty, ur. 16 VIII 1908, Kamienica Mała (pow. płoński), zm. 26 XII 2009, Warszawa,
lekarz urolog;
weterynaria
[łac.],
nauka o chorobach zwierząt, ochronie ich zdrowia, higienie żywności pochodzenia zwierzęcego oraz zespół umiejętności praktycznych związanych z zapobieganiem chorobom i zwalczaniem ich, leczeniem chorych zwierząt i ochroną ludzi przed chorobami odzwierzęcymi.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia