rozwojowa

Encyklopedia PWN

grupa ludów spokrewnionych językowo, lecz zróżnicowanych pod względem kulturowym.
Tuwińczycy, Tuwijczycy, nazwa własna Tuwa, Tuba,
lud turecki w republice Tuwa w Rosji (ok. 240 tys., 1996), ok. 3 tys. mieszka w Chinach i tyluż w Mongolii;
typ
[łac. < gr.],
łac. phylum,
biol. kategoria taksonomiczna w systematyce zwierząt i roślin, obejmująca organizmy o jednakowym planie budowy anatomicznej i zbliżonym schemacie rozwoju osobniczego, przynajmniej w niektórych stadiach rozwojowych;
całość procesów przekształcania się właściwości morfologicznych, fizjologicznych, rozwojowych i psychicznych zwierzęcia dzikiego pod wpływem długotrwałego oddziaływania człowieka, czynników genetycznych i środowiskowych.
organizacja zrzeszająca większość państw latynoamer. i USA, istniejąca 1910–48, z siedzibą w Waszyngtonie;
United Technologies Corporation
[junạıtıd teknọlədżız ko:rpərẹıszən],
amerykański koncern przemysłu lotniczego i rakietowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia