roztworem nasyconym

Encyklopedia PWN

sól kwasu octowego i ołowiu:
solny kwas, kwas chlorowodorowy, HCl,
roztwór wodny chlorowodoru;
materiały wybuchowe stosowane w górnictwie
związek nieorganiczny, bezbarwne kryształy;
nasycanie chromem warstwy powierzchniowej przedmiotów stalowych w celu zwiększenia jej twardości, żaroodporności, odporności na ścieranie i korozję; rodzaj obróbki cieplno-chemicznej;
ogniwo galwaniczne, w którym elektrodą ujemną jest rtęć pokryta pastą z siarczanu rtęci (Hg2SO4) i siarczanu cynku (ZnSO4), dodatnią — amalgamat cynku, elektrolitem — nasycony roztwór ZnSO4;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia