regionalne

Encyklopedia PWN

miasto powiatowe w województwie pomor., na Pojezierzu Kaszubskim, nad jez.: Karczemne, Klasztorne Małe, Klasztorne Duże i Mielenko, w pobliżu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
kraje rozwijające się, kraje słabo rozwinięte, kraje zacofane, kraje nieuprzemysłowione, Trzeci Świat, Południe,
terminy używane na określenie bardzo zróżnicowanej grupy państw (ponad 140) Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Oceanii, z reguły postkolonialnych, które w większości uzyskały niepodległość po II wojnie światowej (wcześniej państwa Ameryki Łacińskiej, Liberia).
łowicki koń, koń łowicko-sochaczewski,
regionalny, pospiesznoroboczy typ koni zimnokrwistych, wyhodowany w rejonie Łowicza i Sochaczewa, w wyniku krzyżowania miejscowych klaczy z ogierami belgijskimi i ardeńskimi;
Marcinowski Ryszard Bogdan, ur. 1 X 1946, Laski (pow. Grójec), zm. 4 IV 2010, Warszawa,
geolog;
społeczności trwale zamieszkujące pewne terytorium (zwłaszcza państwa), różniące się od większości jego mieszkańców lub od społeczności panującej politycznie cechą lub cechami, które powodują uznawanie ich w świadomości społecznej za odmienne, a w stosunkach społecznych wywołują nieraz dyskryminację; cechami takimi bywają zwłaszcza: religia, język, świadomość narodowa, kultura itd. Współcześnie pojęcie „mniejszość” jest rozumiane coraz szerzej, np. mniejszości seksualne, kobiety jako mniejszość upośledzona.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia