Marcinowski Ryszard Bogdan
 
Encyklopedia PWN
Marcinowski Ryszard Bogdan, ur. 1 X 1946, Laski (pow. Grójec), zm. 4 IV 2010, Warszawa,
geolog;
od 1993 profesor Uniwersytetu Warszawskiego; 1996–2003 przewodniczący Kom. Nauk Geol. PAN; od 1999 redaktor nacz. „Acta Geologica Polonica”; od 2003 zast. przewodniczącego Wydziału VII (Nauk o Ziemii i Nauk Górniczych) PAN; od 2004 członek PAN; gł. prace w dziedzinach: geologia regionalna, stratygraficzna, paleontologia, sedymentologia; jego badania regionalne w połączeniu ze studiami paleontologicznymi nad amonitami pozwoliły na lepsze rozpoznanie stratygrafii, biogeografii i rekonstrukcji środowisk kredy; wielokrotnie nagradzany, otrzymał m.in. nagrodę min. nauki i szkolnictwa wyższego (1975, 1982), nagrodę min. edukacji nar. (1989); współautor książki Słownik litostratygraficzny Polski (2001).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia