region

Encyklopedia PWN

region
[łac.],
prawo nazwa jednostki podziału adm. najwyższego stopnia, wyodrębniona przez ustawodawcę ze względu na cechy różniące ją od innych jednostek podziału adm. tego samego stopnia; zazwyczaj ma dużą samodzielność zbliżoną do autonomii;
region
[łac.],
geogr. umownie wydzielony, względnie jednorodny obszar odróżniający się od terenów przyległych określonymi cechami naturalnymi lub nabytymi
urb. obszar związany z miastem współzależnościami funkcjonalnymi, gosp. i społecznymi.
zwarty obszar zamknięty granicą naturalną odróżniający się od terenów sąsiednich zespołem cech przyrodniczych i położeniem geograficznym.
geogr. historycznie ukształtowany przez działalność gosp. i kulturową człowieka wycinek powierzchni Ziemi, charakteryzujący się większą skalą wewn. powiązań gosp. niż powiązań zewn., lub występowaniem danej działalności gosp. w innej formie i intensywności niż na obszarach otaczających.
region obejmujący kraje basenu Oceanu Spokojnego w Azji, Australii i Oceanii oraz w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia