region

Encyklopedia PWN

region
[łac.],
prawo nazwa jednostki podziału adm. najwyższego stopnia, wyodrębniona przez ustawodawcę ze względu na cechy różniące ją od innych jednostek podziału adm. tego samego stopnia; zazwyczaj ma dużą samodzielność zbliżoną do autonomii;
region
[łac.],
geogr. umownie wydzielony, względnie jednorodny obszar odróżniający się od terenów przyległych określonymi cechami naturalnymi lub nabytymi
urb. obszar związany z miastem współzależnościami funkcjonalnymi, gosp. i społecznymi.
zwarty obszar zamknięty granicą naturalną odróżniający się od terenów sąsiednich zespołem cech przyrodniczych i położeniem geograficznym.
geogr. historycznie ukształtowany przez działalność gosp. i kulturową człowieka wycinek powierzchni Ziemi, charakteryzujący się większą skalą wewn. powiązań gosp. niż powiązań zewn., lub występowaniem danej działalności gosp. w innej formie i intensywności niż na obszarach otaczających.
region obejmujący kraje basenu Oceanu Spokojnego w Azji, Australii i Oceanii oraz w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej,
region obejmujący kraje basenu M. Śródziemnego, wyróżniające się specyficznymi, śródziemnomor. cechami krajobrazu w zbliżonych warunkach klimatycznych, ukształtowanego w trakcie trwającego tysiące lat rozwoju cywilizacji.
bałtycki, region, ang. Baltic Region, niem. Ostseeraum, Ostseegebiet,
termin używany niekiedy w odniesieniu do Morza Bałtyckiego oraz obszarów lądowych powiązanych z nim geogr., gosp., ekol. i polit.
atlantycki region, region północnoatlantycki,
region cywilizacyjny z ukształtowaną zbiorowością wielonarodową, obejmujący kraje położone wokół północnej części O. Atlantyckiego, wywodzące się ze śródziemnomor. kręgu kultury łac. i współtworzące cywilizację zachodnią;
Brukseli, Region, fr. Région Bruxelloise, flam. Brusselse Gebied,
region autonom. w Belgii, z językami urzędowymi: fr. i flamandzkim;
Ren–Men, Region, Rhein–Mein-Gebiet,
region gosp. w Niemczech, u zbiegu Renu i Menu, w krajach związkowych: Hesja, Nadrenia-Palatynat i Bawaria;
oceaniczny obszar zoogeograficzny; obejmuje atlantycką część strefy borealnej oprócz regionu atlantycko-śródziemnomorskiego.
region w północno-wschodniej części USA → Heartland.
biol. oceaniczny obszar zoogeograficzny;
biol. oceaniczny obszar zoogeograficzny;
oceaniczny obszar zoogeograficzny; obejmuje pacyficzną część strefy borealnej; od Cieśniny Beringa sięga ku południowi po stronie azjatyckiej do ujścia rzeki Jangcy, a po stronie amerykańskiej do przylądka Eugenia w południowej Kalifornii.
1964–68 nazwa hiszp. prowincji zamor. w Afryce, Gwinei Hiszpańskiej;
Ibykos z Region, żył w VI w. p.n.e.,
gr. poeta liryczny i śpiewak wędrowny z południowej Italii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia