region
 
Encyklopedia PWN
region
[łac.],
geogr. umownie wydzielony, względnie jednorodny obszar odróżniający się od terenów przyległych określonymi cechami naturalnymi lub nabytymi
podziału zróżnicowanego terenu na regiony (regionalizacja) dokonuje się w naukach geograficznych celem przestrzennego usystematyzowania materiału naukowego; regionalizacja jest prowadzona w układzie hierarchicznym; rozróżnia się regiony: fizycznogeograficzne (np. klimatyczne, glebowe) i gospodarcze (np. rolnicze oraz przemysłowe, zwane okręgami), a także gospodarczo-administracyjne, będące obiektem planowania i zarządzania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia