region fizycznogeograficzny
 
Encyklopedia PWN
region fizycznogeograficzny,
zwarty obszar zamknięty granicą naturalną odróżniający się od terenów sąsiednich zespołem cech przyrodniczych i położeniem geograficznym.
Region cechuje się wewnętrzną spójnością wynikającą z wzajemnego powiązania elementów składowych. Jest jednak z założenia wewnętrznie zróżnicowany (heterogeniczny), chociaż może być charakteryzowany przez rodzaj powtarzalności (wzór) struktur występujących w jego granicach. Składowe regionu są ze sobą powiązane nieprzypadkowymi relacjami, co sprawia, że region jako całość funkcjonuje w określony sposób. Regiony wyższego rzędu taksonomicznego składają się z podporządkowanych im jednostek regionalnych coraz niższych szczebli.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia