region miejski
 
Encyklopedia PWN
region miejski,
urb. obszar związany z miastem współzależnościami funkcjonalnymi, gosp. i społecznymi.
Miasto w stosunku do swego regionu spełnia funkcję ośr. obsługi w dziedzinie administracji, handlu, życia społ., nauki i kultury. Region miejski dostarcza do swego ośr. miejskiego produkty rolno-ogrodnicze, materiały budowlane i inne wytwory przem., oparte na surowcach lokalnych. W regionie miejskim są lokalizowane niektóre urządzenia gospodarki komunalnej; region miejski stanowi teren odpoczynku dla ludności, a zarazem obszar ekspansji miasta w miarę wzrostu liczby ludności (m.in. powiększanie terenów zainwestowania miejskiego, narastanie zabudowy podmiejskiej). Współczesne tendencje planowania dążą do dekoncentracji funkcji miejskich w obrębie regionu, określanego jako miasto-region lub region zurbanizowany.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia