region
 
Encyklopedia PWN
region
[łac.],
prawo nazwa jednostki podziału adm. najwyższego stopnia, wyodrębniona przez ustawodawcę ze względu na cechy różniące ją od innych jednostek podziału adm. tego samego stopnia; zazwyczaj ma dużą samodzielność zbliżoną do autonomii;
regiony istnieją m.in. we Włoszech, Francji; w państwach należących do Unii Eur. tworzy się regiony zw. euroregionami niezależnie od granic państw, których gł. celem jest rozwijanie współpracy przygranicznej jednostek samorządu terytorialnego 2 lub więcej państw; pierwsze euroregiony zaczęły powstawać na przeł. lat 50. i 60., gł. na granicy niem.-hol.; pierwszy euroregion w Europie Środkowej — Nysa — powstał 1991 i obejmuje tereny należące do Polski, Czech i Niemiec.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia