reformowanego

Encyklopedia PWN

psychuszka
[ros.],
w ZSRR potoczna nazwa szpitala psychiatrycznego, zwłaszcza szpitala specjalnego, jako miejsca przetrzymywania dysydentów;
referendum
[łac.],
głosowanie ludowe,
główna instytucja demokracji bezpośredniej;
reforming
[ang.],
reformowanie,
proces przeróbki lekkich frakcji ropy naftowej, tzw. benzyny surowej, w wyniku którego otrzymuje się wysokooktanowe benzyny silnikowe oraz węglowodory aromatyczne, gł. benzen, toluen, ksyleny;
program kulturalny podjęty na przełomie VIII i IX w. przez Karola Wielkiego, mający na celu powrót do wzorców kultury antycznej;
rewolucja społeczna, w której wyniku zostały obalone monarchia absolutna i ustrój stanowy we Francji;
szyicka dynastia perska, pochodzenia tureckiego, panująca 1501–1786. Wywodziła się ze wschodniej Anatolii, ze środowiska derwiszów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia