reformowanego

Encyklopedia PWN

stowarzyszenie rzemieślników zrzeszające przedstawicieli jednego określonego zawodu, niekiedy kilku pokrewnych, wyjątkowo (np. w małych miastach) wszystkich rzemieślników danego miasta;
Copeau
[kopọ]
Jacques Wymowa, ur. 4 II 1879, Paryż, zm. 10 X 1949, Beaune,
ojciec Marie Hélène Dasté, fr. reżyser, aktor, krytyk teatralny.
Domeyko, Domejko, Ignacy, ur. 31 VII 1802, Niedźwiadka n. Uszą (pow. nowogródzki), zm. 23 I 1889, Santiago,
polski geolog, mineralog i inżynier górnictwa, badacz Chile, filomata.
gaz płynny, gaz propanowo-butanowy,
skroplona, znajdująca się pod ciśnieniem par własnych mieszanina lekkich węglowodorów parafinowych — gł. propanu i izomerów butanu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia