gaz płynny
 
Encyklopedia PWN
gaz płynny, gaz propanowo-butanowy,
skroplona, znajdująca się pod ciśnieniem par własnych mieszanina lekkich węglowodorów parafinowych — gł. propanu i izomerów butanu;
otrzymywany w procesie stabilizacji ropy naftowej, podczas przerobu mokrego gazu ziemnego lub w procesach petrochemicznych (gł. przeróbki gazów rafineryjnych pochodzących z reformowania benzyn, pirolizy olefinowej benzyn, krakingu ciężkich frakcji olejowych); gęstość w temperaturze 50°C nie mniejsza niż 0,45 g/cm3, wartość opałowa ponad 45 MJ/kg; gaz płynny jest stosowany jako paliwo, także samochodowe, oraz surowiec do syntez organicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia