butan
 
Encyklopedia PWN
butan, C4H10,
związek organiczny, acykliczny węglowodór nasycony (alkan);
bezbarwny, palny gaz, nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze; temperatura wrzenia –0,5°C; butan i jego izomer — izobutan występują w gazie ziemnym i ropie naftowej; oba izomery są stosowane głównie do otrzymywania butadienu, izomerów butenu, a izobutan — wysokooktanowego paliwa silnikowego; butan jest składnikiem gazu płynnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia