psychuszka
 
Encyklopedia PWN
psychuszka
[ros.],
w ZSRR potoczna nazwa szpitala psychiatrycznego, zwłaszcza szpitala specjalnego, jako miejsca przetrzymywania dysydentów;
do 1989 podlegały min. spraw wewn.; dysydentów umieszczano w nich w wyniku postępowania karnego (np. z oskarżenia o propagandę antysow., na podstawie orzeczenia biegłych psychiatrów o niepoczytalności) lub jedynie na podstawie orzeczenia psychiatrów o stanowieniu zagrożenia dla siebie samego, innych osób lub porządku społ.; podstawą rozpoznawania schizofrenii u dysydentów (nie potwierdzonego po wyemigrowaniu przez nich na Zachód) była koncepcja sformułowana przez psychiatrę ros. A. Snieżniewskiego, wg której objawy schizofrenii bezobjawowej mogą rozwijać się w sposób utajony i wyrażać się przypisywaniem sobie szczególnych zdolności i znaczenia oraz przekonaniami o potrzebie reformowania świata, systemu społ. i struktury państw.-administracyjnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia