równanie falowe

Encyklopedia PWN

równanie opisujące rozchodzenie się fal w przestrzeni;
mat. równanie funkcyjne, w którym funkcja niewiadoma występuje pod znakiem całki.
relatywistyczne równanie falowe opisujące cząstki elementarne o spinie 1/2 (np. elektron, mion) zgodnie z prawami mechaniki kwantowej i teorii względności.
fiz. podstawowe równanie nierelatywistycznej mechaniki kwantowej;
analogie fiz. w opisie fal elektromagnetycznych i sprężystych (wynikające stąd, że procesy wytwarzania i rozchodzenia się tych fal są opisane identycznymi równaniami).
relatywistyczne równanie opisujące, zgodnie z prawami mechaniki kwantowej i teorii względności, ewolucję jednoskładnikowej skalarnej lub pseudoskalarnej funkcji falowej cząstek obdarzonych spinem 0 (np. mezonów π);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia