równanie falowe
 
Encyklopedia PWN
równanie falowe,
równanie opisujące rozchodzenie się fal w przestrzeni;
jest postaci ∂2φ/∂x2 + ∂2φ/∂y2 + ∂2φ/∂z2 − (1/v2)∂2φ/∂t2 = 0, gdzie funkcja φ opisuje zaburzenie ośrodka, w którym rozchodzi się fala, t — czas, x, y, z — współrzędne przestrzenne, v — prędkość fali; jest to jednorodne równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu; równanie falowe opisuje różnorodne zjawiska fizyczne: rozchodzenie się fal akustycznych, elektromagnetycznych, plazmowych, na powierzchni wody oraz drgań elastycznych strun, membran i brył.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia