Kleina–Gordona równanie
 
Encyklopedia PWN
Kleina–Gordona równanie,
relatywistyczne równanie opisujące, zgodnie z prawami mechaniki kwantowej i teorii względności, ewolucję jednoskładnikowej skalarnej lub pseudoskalarnej funkcji falowej cząstek obdarzonych spinem 0 (np. mezonów π);
r.K.–G. prowadzi do, zgodnego ze szczególną teorią względności, związku między energią a pędem: E2c2p2 = (mc2)2, gdzie E, p, m — odpowiednio energia, pęd i masa cząstki, c — prędkość światła w próżni; r.K.–G. jest niezmiennicze względem przekształcenia Lorentza.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia