punktu materialnego

Encyklopedia PWN

Stara Ładoga, Stạraja Łạdoga,
w. w Rosji, w obwodzie leningradzkim, nad rz. Wołchow, 12 km od jez. Ładoga.
statyka
[gr. statikós ‘utrzymujący równowagę’],
dział mechaniki zajmujący się badaniem równowagi ciał materialnych znajdujących się pod działaniem sił (równowaga układu mechanicznego).
fiz. zespół niezależnych zmiennych koniecznych i wystarczających do opisu stanu układu fiz. w dowolnej chwili;
dział fizyki obejmujący badanie zjawisk cieplnych, zachodzących w układach makroskopowych.
gwałtowne zaburzenie stanu równowagi we wnętrzu Ziemi, prowadzące do wyzwolenia się energii w postaci ciepła, fal sejsmicznych, ruchu skał i ich trwałych deformacji (np. spękania, szczeliny).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia