punktu materialnego

Encyklopedia PWN

fiz. model ciała fiz. zakładający, że jest ono pozbawione rozciągłości przestrzennej i jego położenie jest określone przez punkt geom. w przestrzeni;
siła bezwładności, siła pozorna,
fiz. siła występująca w nieinercjalnym układzie odniesienia, nie związana z oddziaływaniem żadnych konkretnych ciał;
kinematyka
[gr. kínēma ‘ruch’],
dział mechaniki klas. zajmujący się badaniem geom. właściwości ruchu ciał bez uwzględnienia ich cech fiz. i działających na nie sił.
fiz. zaburzenia pól fizycznych rozchodzące się ze skończoną prędkością i przenoszące energię;
dyscyplina filoz. w dużym stopniu pokrywająca się zakresowo i treściowo z tym, co jest obecnie nazywane filozofią przyrody nieożywionej.
wielkość charakteryzująca ruch ciała (np. punktu materialnego, bryły sztywnej); odgrywa dużą rolę przede wszystkim w dynamice ruchu obrotowego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia