punktem siodłowym

Encyklopedia PWN

dział matematyki stosowanej badający modele sytuacji, w których decyzje podejmowane przez strony (zwane graczami) mają łączny wpływ na ich poziom satysfakcji (określany mianem wypłat).
mat. powierzchnia, która w każdym punkcie ma średnią krzywiznę równą zero (wszystkie jej punkty są punktami siodłowymi);
system transportu osób i ładunków za pomocą pojazdów poruszających się po wyznaczonym torze.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia