prywatnym

Encyklopedia PWN

sowiecki akt prawny uchwalony 8 XI 1917 przez II Ogólnoros. Zjazd Rad;
delikt
[łac. delictum]:
dodatkowy wymiar podatku, instrument fiskalny stosowany wobec przedstawicieli sektora prywatnego w miastach przez władze skarbowe PRL po 1947 w celu zmuszenia ich do rezygnacji z działalności gospodarczej;
prywatna fundacja, zał. 1988, z siedzibą w Warszawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia