prymitywne

Encyklopedia PWN

Moore
[muər]
Henry Spencer Wymowa, ur. 30 VII 1898, Castleford (hrab. Yorkshire), zm. 31 VIII 1986, Perry Green (hrab. Hertfordshire),
rzeźbiarz angielski.
płazy ogoniaste, Urodela (Caudata),
rząd płazów
psylofity
[gr.],
grupa najpierwotniejszych roślin lądowych obejmująca wymarłe, paleozoiczne formy;
pierwszy okres (jednostka geochronologiczna) ery kenozoicznej, trwający od ok. 65 do 1,8 mln lat temu (według niektórych poglądów — do 2,5 mln lat temu); także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący skały powstałe w tym okresie.
nazwa ssaków z rzędu stekowców i torbaczy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia