płazy ogoniaste
 
Encyklopedia PWN
płazy ogoniaste, Urodela (Caudata),
rząd płazów
360 gat. różnej wielkości (należy tu największy ze współcz. płazów — Andrias davidianus, dł. ok. 1,5 m, żyjący w potokach Chin); wykazują cechy prymitywne: część ogonowa szkieletu zawsze dobrze wykształcona, zawsze obecne żebra, prymitywna budowa czaszki, larwy żyjące w wodzie mają zęby, szpary skrzelowe i skrzela zewn.; u mniejszości zapłodnienie zewn., u większości — wewn. (samice same podejmują spermatofory składane przez samców na podłożu w wodzie lub na lądzie); z reguły rozwój bezpośredni i na lądzie, rzadziej rozwój złożony, ze stadium larw żyjących w wodzie, u nielicznych występuje jajożyworodność i żyworodność; niektóre prowadzą wyłącznie wodny tryb życia, inne — lądowo-wodny; występują gł. w Holarktyce, jedynie gat. z rodziny Plethodontidae w krainie neotropik.; należą tu salamandrowate, salamandry bezpłucne, syrenowate i odmieńcowate.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia