prymitywne

Encyklopedia PWN

ludów prymitywnych sztuka (sztuka społeczeństw pierwotnych),
twórczość artyst. ludów na niższym szczeblu rozwoju społ., nie uczestniczących w procesie kształtowania się wielkich cywilizacji świata;
systemy miar długości, powierzchni, objętości oraz wag kształtujące się w trakcie wielowiekowego procesu, w podstawowych dziedzinach działalności ludzkiej, wymagających oceny wielkości: w pracy ludzkiej i zwierzęcej, w produkcji (np. rolnictwo, górnictwo, rzemiosło), w podróżach, handlu i transporcie oraz innych, codziennych sytuacjach (np. odległość mierzona zasięgiem wzroku, czułością słuchu).
rasa
[fr.],
grupa osobników w obrębie gat., odznaczających się zespołem swoistych cech przekazywanych dziedzicznie;
australopiteki, Australopithecus,
rodzaj plioceńskich i wczesnoplejstoceńskich hominidów z południa i wschodu Afryki, zaliczany do rodziny człowiekowatych.
fiord, fiordyng, fiordzki koń,
zootechn. norweska rasa koni pociągowych typu prymitywnego;
dział techniki obejmujący całokształt procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką (wzbogacanie kopaliny) w celu racjonalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb użytkowników; również dział gospodarki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia