prymitywne

Encyklopedia PWN

Cochise kultura
[k. kouczị:s],
archeol. kultura epoki kamienia znana z terenów południowo-zachodnich USA, datowana na ok. VIII–I tysiącl. p.n.e.
zbiorcza nazwa rdzennych ludów wyspy Borneo;
czwarty okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej trwający od ok. 408 do 355 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały.
prymitywne świnie rodzime wielu krajów eur., z których w XIX i XX w. wytworzono szlachetne mięsne rasy świń zwisłouchych;
budynek przystosowany konstrukcyjnie i funkcjonalnie do celów mieszkalnych;
eolit
[gr.],
archeol. prymitywne narzędzie człowieka
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia