promieniowanie zwrotne

Encyklopedia PWN

promieniowanie elektromagnetyczne występujące w atmosferze ziemskiej;
efekt cieplarniany, efekt szklarniowy,
zjawisko fizyczne polegające na wzroście temperatury powierzchni planety oświetlanej przez promieniowanie gwiazdy w wyniku zatrzymywania promieniowania (m.in. cieplnego) przez gazy w atmosferze planety;
fiz. układ opt. złożony zazwyczaj z kilku zwierciadeł (dostrojony do pewnych długości fal promieniowania opt.), w którym występuje dodatnie sprzężenie zwrotne dla fal rozchodzących się w jego wnętrzu (wskutek odbić fal od zwierciadeł);
badanie jakościowego (analiza jakościowa) i ilościowego (analiza ilościowa) składu chem. substancji.
urządzenie służące do bezpośredniego przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia