promieniem

Encyklopedia PWN

kryształy, w których występuje podwójne załamanie światła (dwójłomność).
Röntgen, Roentgen, Wilhelm Conrad Wymowa, ur. 27 III 1845, Lennep (obecnie część m. Remscheid), zm. 10 II 1923, Monachium,
fizyk niemiecki.
obiekty astronomiczne — kule gazowe o masach porównywalnych z masą Słońca, świecące przez znaczną część życia wskutek zachodzących w nich reakcji termojądrowych.
Thomson
[tọmsən]
Sir Joseph John Wymowa, ur. 18 XII 1856, Cheetham Hill k. Manchesteru, zm. 30 VIII 1940, Cambridge,
fizyk angielski.
mat. krzywa płaska, jaką zakreśla ustalony punkt okręgu o promieniu r toczącego się (bez poślizgu) wewnętrznie po drugim okręgu o promieniu R;
nikol, pryzmat Nicola,
przyrząd opt. wykonany z materiału dwójłomnego (dwójłomność), najczęściej kryształu szpatu islandzkiego, odpowiednio oszlifowanego, przeciętego na 2 części i sklejonego balsamem kanadyjskim; używany jako liniowy polaryzator światła (polaryzacyjne przyrządy);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia