promieniem

Encyklopedia PWN

fiz. promienie biegnące od katody do anody w rurze do wyładowań elektr. z dostatecznie rozrzedzonym gazem;
liczba określająca wielkość atomu;
fiz. strumień jonów dodatnich emitowanych przez anodę lampy wyładowczej, kosztem energii kinetycznej bombardujących ją elektronów.
zogniskowana wiązka elektronowa.
stosunek powierzchni przekroju strumienia cieczy do długości obwodu przekroju, na którym ciecz styka się ze ścianką przewodu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia