prokariotyczne

Encyklopedia PWN

prochlorofity, Prochlorophyta,
gromada prokariotycznych organizmów, odkrytych 1977, zaliczanych do glonów, podobnych do sinic.
genet. system skoordynowanej regulacji transkrypcji genów, które nie tworzą wspólnego operonu, a więc jednej jednostki transkrypcyjnej;
sinice, Cyanoprokaryota, dawniej Cyanophyta, Cyanophyceae, Cyanobacteria,
grupa (dawniej gromada) prokariotycznych glonów rozprzestrzenionych na całej Ziemi, mających cechy zarówno bakterii, jak i roślin fotoautotroficznych (autotrofizm), należących do królestwa Monera.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia