projekcyjne

Encyklopedia PWN

psychol. jedna z metod projekcyjnych w badaniu osobowości, stworzona przez H. Rorschacha;
rzutnik, diaskop,
aparat projekcyjny do wyświetlania pojedynczych, nieruchomych obrazów (diapozytywów) w świetle przechodzącym;
Skladanowsky Max, ur. 30 IV 1863, Berlin, zm. 30 XI 1939, tamże,
pionier kinematografii niemieckiej;
rodzaj aparatu projekcyjnego do obserwacji powiększonych obrazów widm optycznych
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia