projekcyjne

Encyklopedia PWN

Minkowski Mieczysław, ur. 15 IV 1884, Warszawa, zm. 20 VII 1972, Zurych,
neurolog;
Murray
[mạri]
Henry Alexander, ur. 1893, zm. 1988,
psycholog amerykański;
obiektyw będący podstawowym elementem urządzeń, takich jak: aparat fot., kamera film., powiększalnik, przeglądarka, kopiarka, rzutnik, projektor cyfrowy;
urządzenie do wykonywania odbitek fot. metodą projekcyjną o dowolnej skali odwzorowania (gł. powiększeń) w stosunku do obrazu wyjściowego, wykonanego na podłożu przezroczystym.
psychodrama
[gr.],
jedna z projekcyjnych metod diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych, nerwic, nieprzystosowania społ. oraz rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji interpersonalnych, polegająca na improwizowanym odgrywaniu przez członków grupy pracującej pod kierunkiem terapeuty udramatyzowanych zdarzeń, sytuacji i ról społ.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia