projekcyjne

Encyklopedia PWN

elektronika
[gr.],
dziedzina nauki i techniki, zajmująca się wykorzystaniem zjawisk związanych z ruchem elektronów swobodnych w próżni, gazach i ciałach stałych (głównie półprzewodnikach);
Kadra Polski Niepodległej, Kadra Powstańców Niepodległościowych (KPN),
konspiracyjna organizacja wojsk. utworzona 28 IV 1940;
kineskop
[gr. kínēma ‘ruch’, skopéṓ ‘patrzę’],
rodzaj obrazowej lampy elektronopromieniowej przeznaczonej do przetwarzania sygnału elektrycznego (wizyjnego) na obraz świetlny oglądany na ekranie;
kino
[gr., ‘ruch’],
dawniej kinoteatr, iluzjon,
obiekt widowiskowy przeznaczony do publicznej projekcji filmów;
medytacja
[łac. meditatio],
psychol.:
Muzeum Niemieckie, Niemieckie Muzeum Nauki i Techniki w Monachium, Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaften und Technik,
jedno z największych i najciekawszych muzeów techniki na świecie; zał. 1903 przez Niem. Tow. Muzeum Cudów, Nauk Przyr. i Technologii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia