projekcyjne

Encyklopedia PWN

ekran, na którym obraz powstaje w wyniku luminescencji luminoforu, wywołanej działaniem krótkofalowego promieniowania elektromagnetycznego (np. rentgenowskiego, nadfioletowego) lub strumienia cząstek (elektronów, protonów, cząstek α);
film
[ang.]:
film zrealizowany metodą zdjęć poklatkowych rejestrujących fazy akcji filmowej, rysunkowy, lalkowy lub kreowany jedną z wielu technik wykształconych w historii artystycznej animacji;
film, którego projekcja wymaga ekranu szerszego niż standardowy (1 : 1,33).
kinetoskop
[ang. < gr.],
urządzenie do oglądania filmów zrealizowanych za pomocą kinetografu; skonstruowany przez W.K.L. Dicksona w pracowni Th.A. Edisona, opatentowany 24 VIII 1891;
kondensor
[łac.],
układ optyczny (zwykle soczewkowy) skupiający na badanym (rzutowanym) przedmiocie światło wychodzące ze źródła;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia