precyzyjne

Encyklopedia PWN

metoda wprowadzania domieszek do krystalicznego ciała stałego, polegająca na bombardowaniu jego powierzchni silnie skupioną wiązką jonów o dużej energii (od kilku keV do kilku MeV);
med. reakcje zachodzące w organizmie w okresie między śmiercią mózgową a śmiercią biologiczną;
inżynieria rolnicza, maszynoznawstwo rolnicze, mechanizacja rolnictwa, technika rolnicza,
dyscyplina nauk. w dziedzinie nauk roln. zajmująca się konstruowaniem, wytwarzaniem i zastosowaniem ciągników, narzędzi, maszyn i urządzeń roln. oraz ich oddziaływaniem na glebę i rośliny;
m. w środkowej części Niemiec, w kraju związkowym Turyngia, nad Soławą.
istniał zapewne już w IV tysiącleciu p.n.e., był najdokładniejszym kalendarzem świata;
korner
[ang. corner ‘róg’],
ekon. zmonopolizowanie podaży rynkowej określonego towaru, instrumentu lub usługi (np. przez wykupienie zapasów rynkowych) powodujące wzrost jego ceny, w celu osiągnięcia znacznych zysków;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia